Bidart se mobilise pour Euskaraldia ! Du 18 novembre au 2 décembre, le mouvement Euskaraldia encourage les euskaldun (qu’ils soient confirmés ou débutants) à la pratique de la langue basque au quotidien. Différentes actions & événements sont organisés pour permettre à tous de se lancer ! On vous en dit plus…

Bidarte Euskaraldirako mobilizatzen da! Azaroaren 18tik abenduaren 2ra, Euskaraldia mugimenduak euskara egunero praktikatzera animatzen ditu euskalduna (berretsiak zein hasiberriak). Hainbat ekintza eta ekitaldi antolatuak dira denak has daitezen ! Gehiago esaten dizuegu…

Le concept / Kontzeptua

Ahobizi? Belarriprest?
Afin de faciliter le dialogue, et peut-être même de l’initier, les personnes qui participent à Euskaraldia s’engagent à porter un badge qui détermine son degrés de compréhension et de pratique de la langue. Ainsi on peut choisir d’être Ahobizi « je parle basque » ou Belarriprest « je le comprends ».
Par ce système, on décomplexe les moins à l’aise et on facilite le premier échange…

Elkarrizketa errazteko, eta agian hasteko ere bai, Euskaraldian parte hartzen duten pertsonek hitz ematen dute beren hizkuntzaren ulermen eta praktika maila zehaztuko duen txapa bat eramango dutela. Horrela, Ahobizi « Euskaraz hitzegiten dut » edo Belarriprest « Euskara ulertzen dut » izan daiteke.
Sistema horri esker, erosoago bihurtzen da eta lehen trukea errazten da…

L’Office de tourisme de Bidart est partenaire d’Euskaraldia et à cette occasion est référencé parmi les Arigune, les lieux où l’on peut pratiquer l’euskara ! Mais il en existe bien d’autres !

Bidarteko Turismo Bulegoa Euskaraldiko bazkidea da eta aurten, Arigune gisa identifikatua da. Ariguneak euskara praktikatzeko lekuak dira. Baina beste asko daude!

La programmation / Egitaraua

La Ville de Bidart et certaines associations se mobilisent autour d’Euskaraldia et trois temps forts sont prévus au cours de la quinzaine à Bidart :

le 19 novembre : à l’Uhabia Ikastola
Un atelier découverte de la réalité virtuelle & une vente de jeux et livres en euskara se tiendront toute la matinée au sein de l’Uhabia Ikastola de 9h à 12h.

le 26 novembre : à Toki Toki , la commune propose :
– l’animation de l’atelier de la fresque du climat en langue basque de 10h à 13h

– le spectacle « Etxeko altxorra » avec le clown Pontx à 15h30

Bidarteko hiria eta zenbait elkarte Euskaraldiaren inguruan mobilizatu dira, eta hiru une garrantzitsu proposatzen dituzte hurrengo hamabostaldian Bidarten :
azaroaren 19an : Uhabia Ikastolan 9:00etatik 12:00etara
Errealitate birtuala ezagutzeko tailerra eta euskarazko joko eta liburuen salmenta goiz osoan izango dira.
azaroaren 26an : Toki-toki liburutegian, herriak proposatzen du :
– klima freskoaren tailerra euskaraz 10:00etatik 13:00etara
– « Etxeko altxorra » ikuskizuna Pontx pailazoarekin 15:30tan