In Bidart is er één zaterdag per maand activiteit tijdens de markt... Onder de platanen bij het oude postkantoor, onder de veranda van het stadhuis, op de trappen van het fronton strijken de vrienden van Bidarten Kantuz neer... en in een paar minuten is de cirkel gevormd.
Deelnemen aan Bidaten Kantuz !

Emotie gegarandeerd door te luisteren naar deze prachtige Baskische liederen die vertellen over het werk van het land en de zee, de belangrijkste bronnen die door de ouden werden verbouwd.

Onder de dorpskoren treedt het gemengd koor Boga Boga het hele jaar door op in de kerk. De Bidarten Kantuz, waar iedereen wordt uitgenodigd om in het Baskisch te zingen, vindt plaats tijdens de markt op het centrale plein elke eerste zaterdag van de maand om 11 uur.

De liedbladen worden uitgedeeld voor degenen die nog twijfelen, en in koor zingt iedereen de pakkende refreinen van de Baskische liedjes!

Een glimlach en een goed humeur zijn gegarandeerd met een eenvoudig bezoek!